Nieuw asfalt met minder CO2-uitstoot

14.12.2022

editie 33 nr 5 page 21-2.jpg

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzamen, hittestress en leefkwaliteit. De gemeente Groningen heeft daarom met eigen kennis een nieuw asfaltmengsel laten ontwikkelen: GemGroReflection. "Het nieuwe asfalt is lichter van kleur, wordt minder warm aangelegd, is recyclebaar en zorgt voor een groter gevoel van sociale veiligheid", aldus technisch specialist wegen Ronald Rosman.

The mistletoe

A Christmas Tale

May your every wish come true

🎶 Silver Bells, Silver Bells
it's Christmas time in the city
Ringeling hear them ring
Soon it will be Christmas Day 🎵

Op de hoek van het plein zingt een kerstkoor met vrolijk uitgedoste mensen dat het een lieve lust is. Het geeft het plein een feestelijk uiterlijk. Niet in de laatste plaats, omdat het een uur geleden zachtjes is gaan sneeuwen en een dun laagje sneeuw nu de keien bedekt. 'Silver Bells, Silver Bells', zingt de dirigent mee. Hij heeft twee belletjes in zijn hand die hij onderwijl heen en weer schudt. Een paar groepjes mensen zijn blijven staan om goed te kijken en luisteren naar het zingende koor. Zij gaan allen gekleed in het rood & groen, of in een combinatie van deze twee kleuren. Sommige mannen & vrouwen hebben een muts opgezet, en bijna iedereen draagt een sjaal. Het is half december en gaandeweg de maand is het behoorlijk koud geworden.

ALV 2023

Uitnodiging ALV wijkraad 4 september 2023

 1. Opening:
 2. Vaststellen agenda en/of ingekomen stukken
 3. Korte voorstelronde bestuursleden:
  • Voorzitter Alex van der Wielen
  • Penningmeester Jaap van der Veen
  • Secretaris Luuk Duursma
  • Bestuurslid Wiebe Schoonhoven
  • Bestuurslid Dineke Venekamp
  • Bestuurslid Henk Bolhuis
 4. Verslag secretaris t/m juni 2023
 5. Verslag Penningmeester 2022
 6. Begroting 2023
 7. Verslag kascommissie Truus Hielkema en Bert van Dop
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Presentatie Bart Zwiers van Natuurmonumenten, neemt ons mee over de ontwikkelingen van
  het natuurgebied Kardinge en de mogelijke komst van een natuurbegraafplaats.
 10. Sluiting en napraten

04.09.2023

Jaargang 33 Editie 5

editie33nr5.jpg

De duisternis valt steeds eerder in, het is af en toe al wat kouder en de lutje lanteern-lopers zijn alweer langsgeweest. In tegenstelling tot de najaar-/ winterperiode in de voorgaande 2 jaren, kunnen allerlei wijkactiviteiten gewoon zonder belemmeringen doorgaan. En dat is te merken aan de binnengekomen kopij! Zo vertelt de BSV verderop in dit nummer over een geslaagd herfstreisje en een drukbezochte spelletjesmiddag. De Sint kwam naar het speeltuingebouw en ook de wijkraad, EMS en andere clubs en buurtbewoners hebben niet stilgezeten.